ความรู้ทั่วไป

ทำไมทาน แอลบี แล้วถึงไม่มีแป้งสะสม

แอลบี_๑๗๐๔๐๓_0006